Optimisme Oktober 2017

Beleggers hebben de wind steeds minder in de rug

Aanhoudende stroom van krachtige negatieve berichten

De stroom negatieve berichten en de daarbij behorende angstverhalen in de media bleef onverminderd groot. Toch lieten de koersen op de aandelenmarkten in september voor het eerst sinds mei positieve cijfers zien. Een flink deel van die koersstijgingen was het gevolg van de stijging van de olieprijs, die steeg met ruim 10%.

Met name bij die categorieën die in eerdere weken het hardst waren gedaald, waren de winsten nu het grootst. Zo stegen de koersen van kleinere beursgenoteerde aandelen met ca. 5,2% en de koers van onze Private Equity positie met ca. 4,2%. Ook de dollar, die al sinds de start van het jaar zwakker wordt ten opzichte van alle grote wereldvaluta, werd sterker ten opzichte van de euro (ca. +1,5%). De sterkste categorie van dit jaar, de opkomende marktenaandelen, leverde daarentegen in september juist 1,4% in. In zijn totaliteit steeg de wereldaandelenmarkt ca. 2,6%. Tegenover de koerswinsten van onze aandelenposities stonden verliezen van obligaties (gemiddeld ca. -1,5%) en goud (ca. -2,1%).

Het resultaat is dat onze ‘zeer defensieve’ en ‘defensieve’ portefeuilles (waarin veel obligaties zijn opgenomen) september min of meer onveranderd afsluiten en dat de hogere risicoprofielen (meer aandelen) een plus noteren. Als gevolg van flinke dividenduitkeringen is ook het totaalresultaat van de meer defensieve modelportefeuilles over september toch positief.

De resultaten van de ff beleggen modelportefeuilles t/m september

Rendement ff beleggen modelportefeuilles YTD 2017 sep. ontvangen dividend*
zeer defensief 0,50% -0,20% 1,78%
defensief 1,15% 0,02% 1,81%
neutraal 1,70% 0,47% 1,89%
offensief 2,60% 1,29% 1,98%
* vanaf 1 januari 2017 tot heden

 

Waarom lopen de koersen op?
Gezien de spanningen op het wereldtoneel en de daarbij behorende negatieve analyses van beursexperts in de media, vinden veel beleggers het moeilijk te begrijpen dat het zo rustig blijft op de beurzen. Het is misschien beter te begrijpen als je weet dat het sowieso zeer lastig is om op basis van economische en politieke argumenten de beurstoekomst te voorspellen. Het levert bijna nooit iets op als je van de berichtgeving en de gebeurtenissen van het moment direct wilt doorredeneren naar (toekomstige) beurskoersen. Ook redenaties die te maken hebben met de huidige waardering van aandelen (koers/winst-verhouding of variaties daarop) zijn notoir onbetrouwbare voorspellers en enkel op de lange termijn enigszins waardevol.

Politiek en winstgevendheid van bedrijven onbelangrijk voor richting totale markt
In onze ervaring zijn het niet de politiek (oorlogen en andere grote rampen daargelaten) en (verwachtingen over) veranderingen in de winstgevendheid van bedrijven die de totale aandelenmarkt van richting laten veranderen. Hoewel het waarschijnlijk tegen je intuïtie ingaat, geldt dat ook voor indicaties over de toekomstige ontwikkeling van winstmarges, economische groei, werkloosheid, het consumenten- en producentenvertrouwen. De (verwachte) verandering in de liquiditeit is wel van belang voor de richting van de totale markt: hoe omvangrijk is en blijft de stroom beschikbaar kapitaal die een weg kan vinden naar de financiële markten? Sinds de afgelopen ca. 100 jaar zijn het de centrale banken die hier een leidende rol spelen.

Hoogste rendementen in nauwelijks tot langzaam groeiende economieën
In tegenstelling tot wat veel analisten, vermogensbeheerders en journalisten zeggen, leveren aandelenbeleggingen het hoogste rendement op in lauwe, nauwelijks tot langzaam groeiende economieën. Centrale banken proberen op dergelijke momenten de economieën aan te zwengelen door de groei van de liquiditeit te stimuleren (renteverlagingen, kwantitatieve verruiming enzovoort). Dit pakt veelal zeer gunstig uit voor beleggers.

Waar staan we nu? Beleggers hebben de wind steeds minder in de rug
Zodra een economie een bepaald niveau van versnelling bereikt, staan de centrale banken niet meer aan de zijde van de belegger. In plaats van de economie aan te slingeren verandert het optreden van de centrale bankiers en beginnen ze zich zorgen te maken over inflatie. Centrale banken gaan vervolgens proberen om de zaken te laten ‘afkoelen’. Krimpende liquiditeit is het gevolg. Veelal komt dit proces in een versnelling als ook de politiek beseft dat er ruimte is ontstaan om de burgers meer koopkracht te geven (stijging lonen). Dit is waar we ons nu bevinden: de centrale bankiers zijn gestart met het terugdraaien van de stimuleringsmaatregelen en de uitgaven van de overheid (lonen van ambtenaren enzovoort ) zullen waarschijnlijk stijgen.

september euforie angst cyclus 2017

 

Wat betekent dit voor jou?
Wat dit alles gaat betekenen voor de koersontwikkeling op de kortere tot middellangere termijn en daarmee voor jouw portefeuille, is niet met zekerheid te zeggen. Wat we wel weten, is dat grote koersschokken op financiële markten pas plaatsvinden als het optimisme over de economische en beursvooruitzichten omslaat in euforie (zie figuur): “de bomen groeien dit keer wel tot aan de hemel”. Dat doen ze echter nooit. Daarmee is de kans op een crash vooralsnog klein, omdat er immers nog heel veel gesproken wordt over welke risico’s de wereld en de beurzen bedreigen. Van algehele euforie is absoluut geen sprake. Laat ff beleggen je helpen met het concentreren op de zaken waar je wel invloed op hebt: hoeveel risico je wenst te lopen, hoeveel jaar je wenst te beleggen, hoe je ervoor zorgt dat je totale beleggingskosten laag blijven en je vermogen zo goed mogelijk gespreid wordt.