39496826 - Two Businessmen Playing Badminton With A Bomb With Flaming Fuse Vector Illustration No Transparencies Eps 8

Een goed begin van het beursjaar: waar zit het risico?

We bevinden ons in een op rendement beluste markt die door een stijgend momentum wordt aangewakkerd en door een overmatige liquiditeit wordt gevoed. Bovendien staan we aan het begin van een periode waarin overheden hun groei stimulerende uitgaven steeds verder zullen laten stijgen. Het ‘dominante thema’ waar beleggers zich al maanden aan vastklampen – het gesynchroniseerd verder aantrekken van de wereldwijde economische groei – krijgt hiermee steeds meer handen en voeten. Waar zit het risico?
Economische groei- en stijgende winstverwachtingen
Het lijkt erop dat de economische groei in de wereld verder aan het versnellen is, met name in China. De huidige verwachting is dat de wereldeconomie dit jaar met ca. 2,7% zal groeien. In de figuur hieronder zie je dat de groei tussen landen en economische blokken wel flink uiteen zal lopen. Positief is dat slechts vier economieën naar verwachting zullen krimpen en dat zelfs Italië zal weten te groeien.


De kans is groot dat de groeiramingen van de wereldwijde bbp-groei verder omhoog zullen gaan. In combinatie met de belastingverlagingen in de VS is het dan ook logisch dat de winstverwachtingen voor de grote beursgenoteerde bedrijven ook stijgen.

 
De resultaten van de ff beleggen modelportefeuilles in januari 2018
Beleggers bleven vooral geïnteresseerd in de grote beursgenoteerde bedrijven (gemiddeld +2,6%) en opkomende marktenaandelen (+4,5%). Wel gingen de rentes wereldwijd omhoog. Vooral de relatief hoger rentegevoelige beleggingscategorieën deden het daarom minder goed in januari: denk o.a. aan de obligatieposities (gemiddeld -1,0%) en beursgenoteerd vastgoed (-5,1%).


Het lange termijn rendement van de ff beleggen modelportefeuilles (2006 t/m 2016) vind je hier.

 
Emotioneel steeds moeilijker om gespreid en gebalanceerd te beleggen
Goed gespreid en gebalanceerd beleggen, de beleggingsstrategie van ff beleggen, leverde vorig jaar en ook afgelopen maand niet het hoogste rendement op. Simpel en volledig in een (wereld)aandelenindex beleggen deed het veel beter. In combinatie met de eveneens aanhoudende lage beweeglijkheid (volatiliteit) van de aandelenkoersen zorgt dit ervoor dat het emotioneel steeds moeilijker wordt voor veel beleggers om goed gespreid en binnen het juiste risicoprofiel te blijven beleggen. De perceptie van beleggers is meer en meer dat beleggen in enkel aandelen niet zo heel erg risicovol is. Maar klopt dit wel?

 
Het risico op de beurzen is toch laag?
Rendement en risico zijn en blijven twee kanten van dezelfde munt. De lage beweeglijkheid van de aandelenkoersen is in onze ogen deels het gevolg van de toegenomen populariteit van strategieën waarbij wordt gespeculeerd op het aanhoudend laag blijven van de beweeglijkheid.

 
Beleggers vangen met deze strategieën een soort van (brand)verzekeringspremie. Deze premie blijkt in vergelijking met de lage rente onweerstaanbaar aantrekkelijk. Als gevolg van het uitblijven van een flinke crash (zie de figuur hieronder), is dit in de afgelopen jaren een heel winstgevende strategie geweest. Het gevolg is dat steeds meer beleggers ertoe zijn overgegaan om deze verzekeringspremie op te strijken. Het onvermijdelijke resultaat is dat de prijs waarvoor beleggers bereid zijn om anderen te verzekeren flink is gedaald. De strategie levert dus steeds minder op. Om toch een bepaalde hoeveelheid premie op te strijken moeten beleggers dus steeds grotere posities innemen. Het gevolg is dat de verzekeringspremie nog verder daalt: een zelfversterkende cirkel.

Rust op de beurzen betekent niet dat het risico laag is
Deze strategieën zullen onvermijdelijk in tranen eindigen. Ergens in de komende jaren zal de winst in zijn geheel (of zelfs meer dan dat) en in korte tijd verloren gaan. Een nadeel is bovendien dat de geschiedenis leert dat juist beleggers die het minst verdiend hebben (lees: relatief laat zijn ingestapt) en het risico van de strategie het slechtst kunnen dragen met de gebakken peren blijven zitten. Veelal blijkt eveneens dat de verliezen bij veel minder partijen zijn terechtgekomen dan op voorhand werd gedacht. Dit heeft in het verleden de stabiliteit van het financiële systeem ondermijnd. De conclusie is wat ons betreft in ieder geval dat de rust op de beurzen niet moet worden verward met  ‘laag risico’.

Een hoger rendement halen dan de ff beleggen modelportefeuilles is erg gemakkelijk
De aantrekkelijkheid van avontuurlijke beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders neemt toe. Deze adviseurs hebben de afgelopen jaren immers hoge rendementen gerealiseerd. Het risico waartegen die rendementen gerealiseerd zijn, staat echter nergens. Het is erg gemakkelijk om een beleggingsportefeuille samen te stellen die het beter doet dan de ff beleggen modelportefeuilles, de AEX- of welke andere index dan ook: gewoon meer risico nemen. De namen van de risicoprofielen geven hier onvoldoende houvast: een portefeuille die bij de ene partij in profiel “neutraal” valt, wordt door de andere partij “offensief” genoemd.

Verder is veel risico min of meer ‘verborgen’ aanwezig: onder de term (veilige) ‘obligaties’ valt een hele waaier van hoog risico-instrumenten die in de meerderheid van de jaren stabiele inkomstenstromen opleveren behalve in jaren dat de spanning op de beurzen flink toeneemt. De dan gerealiseerde verliezen zijn vaak (veel) groter dan het genoten inkomen. Veel beleggers zijn zich daarvan niet bewust. En dat valt ze eigenlijk ook niet kwalijk te nemen. Juist dit (toegenomen) gebrek aan bewustzijn maakt een wereldwijd gespreide en gebalanceerde portefeuille op dit moment nog aantrekkelijker dan gewoonlijk.

 
Zo breed mogelijk spreiden is beste beleggingsaanpak
Beleggen is en blijft altijd een evenwichtsoefening tussen beleggingsdoelstellingen, rendementswensen en risicoperceptie. Niemand kan voorspellen wat de toekomst brengt. Al zouden we dat wel kunnen, dan weten we nog niet hoe beleggers deze toekomst zullen waarderen op de beurzen. In een onveilige en onzekere wereld is het zo breed mogelijk spreiden over verschillende categorieën en geografische gebieden in onze ogen daarom de enige rationele beleggingsaanpak.

 
Echter… een goede financiële planning is juist in de komende jaren belangrijk
Maar zelfs als we ervan uitgaan dat je ervoor kiest om voldoende gediversifieerd en gebalanceerd te beleggen, dan nog krijg je na een lange periode van flink oplopende koersen de komende jaren hoogstwaarschijnlijk te maken met lagere rendementen. Beslissingen over wel of niet meer geld sparen (minder uitgeven) en je beleggingskosten zo laag mogelijk houden zijn daarom op dit moment veel belangrijker voor je financiële doelstellingen op langere termijn dan je nu wellicht denkt. Wij helpen je graag bij het maken van een uitgebreide financiële planning, zodat je nu al in staat bent om betere beslissingen te nemen voor jouw toekomst.
Het lange termijn rendement van de ff beleggen modelportefeuilles (2006 t/m 2016) vind je hier. De maandresultaten van onze modelportefeuilles kun je hier teruglezen.

Mail je vragen of opmerkingen naar: info@ffbeleggen.nl