79176231 - Man With Binoculars

Een korte terugblik naar 2017 en een vooruitblik naar 2018: wel of geen Bitcoin?

Wij wensen je een gelukkig, gezond en inspirerend 2018!

De resultaten van de ff beleggen modelportefeuilles in 2017
Veel koersen gingen in 2017 verder omhoog. Gemiddeld rendeerden aandelen wereldwijd ongeveer 6%. Binnen de beleggingscategorie aandelen stegen de koersen op de beurzen van de opkomende markten het hardst: ruim 16%. Private equity won ongeveer 9% en opkomende marktenobligaties stegen om en nabij de 7%. Staats- en bedrijfsobligaties in meer ontwikkelde landen leverden nagenoeg niets op. Hoger-risico-bedrijfsobligaties en het beursgenoteerde vastgoed verloren beiden circa 3%. De prijs van goud zakte ruim 1%.

Grote rem op het resultaat van onze modelportefeuilles was de kracht van de euro ten opzichte van veel andere valuta. De dollar verloor over geheel 2017 ongeveer 14% ten opzichte van de euro, het Engelse pond 4% en de Japanse yen ongeveer 10%. Dit heeft de rendementen die buiten de eurozone werden gerealiseerd natuurlijk aanzienlijk gedrukt.

Het lange termijn rendement van de ff beleggen modelportefeuilles (2006 t/m 2016) vind je hier.

Wat gaan de beurzen doen in 2018?
Dit is tevens het moment voor voorspellingen. De kans is groot dat je in de berichten van je bank of vermogensbeheerder iets zult lezen over het aanhouden of mogelijk zelfs toenemen van de geopolitieke instabiliteit. Wie weet lees je ook wel iets over de grote kans op stijgende rentevoeten, aanhoudende valutaschommelingen, de waarschijnlijke toename van de beweeglijkheid op de aandelenmarkten en het uiteenspatten, wel of niet, van de Bitcoin/cryptovaluta-luchtbel. Daarna volgt waarschijnlijk nog een opsomming van alle ‘kansen’. Daaraan zullen bepaalde ‘over’- of ‘onder’-wegingen gekoppeld worden. Dit kost je over een aantal jaren gemeten zeer waarschijnlijk een hoop rendement  en dan mag je nog van geluk spreken.

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van een ‘avontuurlijke’ beleggingsadviseur of vermogensbeheerder krijg je wellicht het advies om slechts een beperkt aantal aandelen/obligaties/hedgefunds te kopen of, nog erger, het advies om in te spelen op korte termijn marktontwikkelingen met derivaten (opties, turbo’s, speeders enzovoort): dergelijke adviezen kosten je gemiddeld heel veel geld.

Wij doen met dit soort adviezen niet mee. De jaarprognoses zijn boven alles marketinginstrumenten en als je geluk hebt vormen ze onderhoudende fictie. Je hebt als belegger zeer weinig aan de voorspellingen van beursexperts. Het merendeel van de bespiegelingen komt niet uit en als ze al uitkomen, is het maar de vraag of je een winstgevende positie hebt ingenomen (meestal niet).

Uiteindelijk komt het er ieder jaar op neer dat de koersen zullen schommelen. Niet meer en ook niet minder. Vooral wanneer je vaker naar je portefeuille kijkt dan verstandig is, zul je regelmatig momenten van (grote) vertwijfeling meemaken, afgewisseld met perioden van een soms niet te stillen hebzucht. Dit laatste komt vooral voor als je ziet dat anderen meer rendement maken dan jijzelf (‘Waarom heb ik niet alles belegd op de opkomende markten of in Bitcoin, enzovoort?’). Je zult afwisselend de behoefte hebben om meer of minder risico te nemen dan goed voor je is.

We hopen natuurlijk op het beste, dat is voor het komende jaar niet anders. We zijn echter altijd voorbereid op het ergste. We kennen geen betere manier om te profiteren van wat de financiële markten te bieden hebben dan zo breed mogelijk te spreiden, emoties zo veel mogelijk buiten de deur houden en de kosten laag te houden. We denken dat we daarmee in geval van een calamiteit ook de schade zo veel mogelijk kunnen beperken. Wij helpen je graag om op het rechte en juiste pad te blijven.

De wereldeconomie draait op volle toeren
De wereldeconomie draait nu min of meer op volle toeren. Iets na de zomer van 2016 begon de winst van de ca. 20.000 beursgenoteerde bedrijven in de wereld na vijf teleurstellende jaren weer flink te stijgen (zie de bijgevoegde grafiek). De kans is groot dat deze trend de oorzaak is van de koersstijgingen die we vanaf begin 2016 op de aandelenmarkten hebben gezien. Beurskoersen lopen immers vooruit op toekomstige ontwikkelingen: beleggers hadden collectief twee jaar geleden al in de gaten dat de bedrijfswinsten uiteindelijk flink zouden stijgen. Wat al is gebeurd en de huidige verwachtingen zitten al in de koersen verwerkt. Waarmee ook dit heugelijke feit geen invloed meer heeft op het toekomstig koersverloop: het biedt enkel achteraf een verklaring voor de koersstijgingen die, toen we er middenin zaten, veel journalisten, beleggingsexperts en andere goeroes in twijfel trokken.

De normalisering van het monetaire beleid
Nu de wereldeconomie weer een gezonde groei neerzet, proberen monetaire beleidsmakers wereldwijd hun beleid te ‘normaliseren’. Dat betekent in dit verband dat de korte rentevoeten in de wereld zo ver mogelijk van en onder de nullijn vandaan geduwd moeten worden. Dit alles is niet zonder risico’s. Desondanks hopen wij dat de centrale banken slagen in hun missie de korte rentetarieven verder te verhogen. Dat geeft ruimte om de rente weer te verlagen als dat nodig mocht zijn.

De verstoring van de werking van de kapitaalmarkten kan eindelijk afnemen
Natuurlijk is de stijging van de bedrijfswinsten de afgelopen twee jaar een positieve factor geweest. Zoals we al eerder schreven zijn wij zijn er echter van overtuigd dat de absolute meerderheid van de koersstijgingen die we het afgelopen decennium hebben gezien op de financiële markten het gevolg is van het beleid van de centrale banken. De prijsexplosies van vastgoed, van kunstwerken, klassieke auto’s, wijnen, Bitcoin en andere cryptovaluta zijn andere gevolgen van datzelfde losse monetaire beleid. Het is in onze ogen bijna zeker dat de ‘normale’ werking van markten is verstoord door de monetaire autoriteiten en dat er sprake is van een wereldwijde ‘misallocatie’ van kapitaal. Dit is overigens niets nieuws, maar dit keer zijn de effecten wel groter als gevolg van een extreem monetair beleid.

Een belangrijk effect van hogere rentevoeten is dat deze verstoring wat kan afnemen. Op de langere termijn is dit gunstig voor ons allemaal. De lage rente en het actieve opkoopbeleid van staats- en bedrijfsobligaties door centrale banken heeft er namelijk o.a. voor gezorgd dat zwakke bedrijven (die onder normale omstandigheden al lang waren omgevallen) nu aan het ruimhartige kredietinfuus in leven blijven en doormodderen als ‘zombie-ondernemingen’. Dit verziekt op langere termijn het potentieel van economieën. Verwacht van dit soort bedrijven geen baanbrekende innovaties of een groeiende werkgelegenheid.

Bitcoin in de modelportefeuilles van ff beleggen?
Bitcoin houdt veel mensen bezig. In de media zien en lezen we aanhoudend veel berichten over deze en andere cryptovaluta. Snelle winsten zijn natuurlijk opwindend. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat veel van onze klanten vragen of en wanneer we Bitcoin opnemen in onze modelportefeuilles.

Als voorstanders van financiële innovatie en liefhebbers van krachtige software zijn ook wij enthousiast over Bitcoin. We geloven dat Bitcoin en de achterliggende technologie in de loop van de tijd zeer nuttig kan zijn als betalingsnetwerk en softwareplatform. Wel is het huidige hoge (buitensporige) energieverbruik een belangrijk aandachtspunt.

We adviseren onze klanten om enkel beleggingsbeslissingen te nemen op basis koersdata op langere termijn en theorieën die wetenschappelijk zo goed mogelijk onderbouwd zijn. Cryptovaluta zijn een nieuwe technologie waar we op dit moment nog niet de beschikking hebben over een solide wetenschappelijk kader en daarbij horende langere termijn koersdata. Beleggen in Bitcoin past daarom (nog) niet in ons beleggingsbeleid.

Het lange termijn rendement van de ff beleggen modelportefeuilles (2006 t/m 2016) vind je hier. De maandresultaten van onze modelportefeuilles kun je hier teruglezen.

Mail je vragen of opmerkingen naar: info@ffbeleggen.nl