Auteursrecht: Anawat / 123RF Stockfoto

Het lange termijn rendement van de ff beleggen modelportefeuilles 2006 t/m 2016

We zijn in het 4de kwartaal van 2015 van start gegaan. We hebben op een zo eerlijk en reëel mogelijke wijze de rendementen over de langjarige periode voorafgaand aan onze daadwerkelijke start teruggerekend. Doel is om je hiermee een reëel inzicht te geven in wat er de afgelopen +10 jaar met onze modelportefeuilles gebeurd is. Er zitten mooie jaren tussen. Belangrijk is dat je ook ziet dat de portefeuilles flink kunnen zakken, zoals in 2008.  In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

 

Rendement ff beleggen Model-portefeuilles 
Jaar zeer defensief defensief neutraal offensief
2006 2,84% 4,49% 7,10% 10,24%
2007 2,09% 1,83% 1,79% 1,81%
2008 -3,89% -10,25% -19,76% -31,32%
2009 13,72% 17,35% 22,96% 29,74%
2010 6,32% 8,91% 12,60% 17,14%
2011 3,19% 1,75% -1,16% -3,57%
2012 10,10% 10,69% 11,69% 12,67%
2013 1,24% 2,84% 5,88% 8,71%
2014 9,95% 10,20% 10,37% 10,44%
2015 2,61% 2,94% 3,05% 2,98%
Daadwerkelijk gerealiseerd
 
4de kwartaal 2015 1,06% 2,05% 3,35% 5,32%
2016 3,35% 4,34% 6,03% 6,72%

 

We hebben de onderstaande indices gebruikt om de historische rendementen van de ff beleggen-portefeuilles te berekenen:

Aandelen wereldwijd gespreid: MSCI World-index (euro) Hoog dividend aandelen wereldwijd gespreid: MSCI World-index High Dividend Yield (euro) Kleine/middelgrote aandelen wereldwijd gespreid: MSCI World Small Cap-index (euro) Aandelen opkomende markten MSCI Emerging Markets-index (euro) Obligaties opkomende markten: J.P. Morgan EMBI Global Core Index (euro hedged) Staats obligaties volwassen markten: S&P Eurozone Sovereign Bond-index Staats obligaties volwassen markten ‘inflationlinked’: iBoxx Global Inflation-linked Total Return-index (euro hedged) Obligaties bedrijven investment grade wereldwijd gespreid:Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Large Cap Index Vastgoed wereldwijd gespreid: MSCI World Real Estate-index (euro) Grondstoffen (goud): http://goldprice.org/ (euro)Auteursrecht: <a href='https://nl.123rf.com/profile_anawat'>anawat / 123RF Stockfoto</a>

De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen zijn niet daadwerkelijk gerealiseerd. Deze rendementscijfers geven het resultaat voor aftrek van de jaarlijkse kosten. De cumulatieve rendementen zijn berekend op basis van jaarrendementen. We zijn daarbij uitgegaan van een jaarlijkse herweging naar de strategische gewichten van de beleggingscategorieën per begin van ieder kalanderjaar en hebben de strategische verdeling naar beleggingscategorieën zoals die per begin van het tweede kwartaal van 2016 daadwerkelijk was als richtsnoer genomen.  De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen (o.a. www.msci.com). Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt ff beleggen geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die het gevolg is van (het gebruik van) onjuiste dan wel onvolledige gegevens. ff beleggen wijst op de mogelijkheid dat bepaalde informatie in deze publicatie na verloop van tijd verouderd is.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging  om een financieel instrument te kopen of te verkopen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële instrumenten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende beraad, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in overweging moet worden genomen of deze producten passen binnen hun eigen risicoprofiel.