74808621 - Woman Athlete On The Performance Of Synchronized Swimming Performing Art Elements

Na de estafette is het nu tijd voor synchroonzwemmen

Beleggers gaan ervoor!
De wereldaandelenmarkten sluiten oktober flink hoger af (+3,0%). De politieke situatie binnen en buiten Europa bleef voor afleiding zorgen, maar beleggers trokken zich daar weinig van aan. Ze besloten zelfs massaal het risico op te zoeken en hun geld te beleggen: alle beleggingscategorieën, behalve “cash”, noteerden in oktober een plus. Opvallend was de flinke stijging van de olieprijs (+7,1%), die overigens geen aparte categorie is binnen onze modelportefeuilles.

Vanaf de start van dit jaar noteren al onze modelportefeuilles een positief resultaat, lopend van +1,3% tot +4,6%. Het zal niet verbazen dat de meer risicovolle profielen in oktober de grootste sprong maakten: van +1,5% voor onze neutrale tot bijna +2,0% voor onze offensieve modelportefeuille. Er is afgelopen maand nagenoeg geen dividend uitgekeerd.

De resultaten van de ff beleggen modelportefeuilles t/m oktober 

Rendement ff beleggen modelportefeuilles YTD 2017 okt ontvangen dividend*
zeer defensief 1,07% 0,68% 1,47%
defensief 2,05% 0,96% 1,62%
neutraal 3,23% 1,53% 1,90%
offensief 4,59% 1,97% 1,99%
* vanaf 1 januari 2017 tot heden

 

Politiek blijft voor afleiding zorgen, impact echter minimaal
Er was veel aandacht voor de gebeurtenissen in Catalonië, het partijcongres van de Communistische partij in China en de aanhoudend opdringerige uitspraken van Trump. De Amerikaanse president doet alsof hij gelooft dat de koersstijgingen op de beurs, die sinds zijn aantreden hebben plaatsgevonden, een direct gevolg zijn van zijn (vooral toekomstige) beleid. De realiteit is natuurlijk dat zijn invloed minimaal is geweest. Het is veel waarschijnlijker dat we ons simpelweg in een later deel van de opgaande economische en beurscyclus bevinden die al aan het begin van dit decennium van start gegaan is.

Over deze cyclus schreven we al eerder. Bijvoorbeeld over de rol van de politiek op beurskoersen (veelal klein), over de rol van de belangrijkste verschaffers van liquiditeit: de centrale bankiers (zeer grote invloed). We hebben ook geschreven dat we zeer waarschijnlijk (en helaas) het merendeel van deze opgaande economische en beurscyclus al achter de rug hebben. Waar we ons exact bevinden binnen deze cyclus en wanneer de neergang zal inzetten valt jammer genoeg niet met enige mate van zekerheid te bepalen.

Huidige beurscyclus ‘opgerekt’ door grote verschillen in economische groei
Wat ons in de nasleep van de financiële crisis in ieder geval geholpen heeft en de huidige economische en beurscyclus waarschijnlijk heeft ‘opgerekt’, is het weinig synchroon verlopen van het wereldwijde economische herstel. Waar het ene land flink herstelde, gebeurde er in het andere land nog maar weinig. Schokken (tegenvallers) in het ene land konden worden opgevangen door meevallers in het andere. Het had veel weg van een estafette. De uiteenlopende economische condities over de hele wereld hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een aangenaam ‘niet te heet / niet te koud-klimaat’.

Aangezien steeds meer landen en regio’s nu synchroon aan het herstellen en groeien zijn, wordt de economische kwetsbaarheid logischerwijs ook groter. Deze ‘Verenigde Wereldwijde Groei’ is natuurlijk positief voor beurzen en beleggers. De kans is echter groot dat dit al wel grotendeels is verdisconteerd in de huidige koersen. Er zit, met andere woorden, al veel positief nieuws in de huidige beurskoersen verwerkt. De ervaring leert dat kleine tegenvallers dan onaangenaam hard kunnen doorwerken.

Grote veranderingen in China
Daarbij komt dat de centrale bankiers langzaam de ‘liquiditeitskraan’ aan het dichtdraaien zijn en we waarschijnlijk aan de vooravond staan van een grote verandering binnen het wereldwijde financiële systeem. China leidt de weg. De Chinezen zijn natuurlijk al langer bezig met het ‘herbalanceren’ van hun economie. Maar van wat er gezegd is tijdens het laatste Partijcongres hebben wij begrepen dat China nog meer afstand zal nemen van het export-gedreven economische groeimodel. Dit heeft grote gevolgen voor de kapitaalstromen in de wereld. Het resultaat zal o.a. zijn dat China een minder gretige opkoper zal worden van de staatsobligaties van o.a. de VS en van veel Europese landen. Wat het netto effect van dit alles zal zijn op beurskoersen weten we natuurlijk niet. Er zijn immers nog veel meer zaken van invloed, ook zaken waar wij nu nog geen weet van (kunnen) hebben.

Wat denken we wel te weten?
Hoe dan ook, we hadden, hebben en houden slecht zicht op de toekomst. Wat we wel denken te weten is dat de huidige periode vooral een tijd is waarin beleggers nederig en geduldig moeten zijn. Denk niet dat je met enige accuratesse de markt kunt timen. Denk ook niet dat je weet welke beleggingscategorie je nu juist wel of niet moet kopen. Hecht weinig waarde aan vermogensbeheerders of beleggingsgoeroes die vertellen dat er zeker ‘dit’ of ‘dat’ zal gebeuren. Blijf je vermogen zo breed mogelijk spreiden binnen het voor jou meest passende risicoprofiel en houd hieraan vast, juist als het (straks) moeilijker wordt.