76106668 - Confused Businessman Driving Car Im Uncertainty

Stress en ontspanning, wat gaat de rente doen?

Zorg dat je straks niet volledig de weg kwijt raakt
De eerste twee weken van februari stonden in het teken van koersdalingen en stress. In de tweede helft van de maand herstelden de koersen op veel markten weer. Toch sluiten de aandelenmarkten februari af met een verlies. Dat geldt ook voor onze modelportefeuilles. Natuurlijk zijn koersdalingen nooit leuk, maar je kunt er je voordeel mee doen. Al met al was het een relatief milde terugval. Wanneer de beweging van afgelopen maand je al in de war heeft gebracht, dan weet je bijna zeker dat er ergens in de komende periode een moment komt waarop je volledig de weg zult kwijtraken.
Wat was de invloed van de koersfluctuaties op jou?
Je hebt nu ondervonden dat koersen flink en in korte tijd kunnen dalen en, belangrijker, wat dat met je deed: voelde je stress of bleef je juist (onverwacht) stoïcijns? Met deze informatie kun je nog eens goed kijken naar je beleggingsplan: kloppen de eerder gemaakte vooronderstellingen over je risicoacceptatie wel? Zo nee, wat voor consequenties heeft dat als je kijkt naar de haalbaarheid van je doelstellingen? Wij helpen je hier graag mee.

Wat gaat de rente doen?
Er wordt op dit moment veel nagedacht en geschreven over het toekomstige verloop van de rente. De wereldeconomie is een complex systeem. De financiële markten maken deel uit van dat systeem en zijn ook zeer complex. Wij kennen niemand, vooralsnog ook geen kunstmatige intelligentie, die dit systeem en de deelsystemen volledig kan bevatten. Toch denken veel mensen nagenoeg zeker te weten dat de rentetarieven vanaf nu enkel maar verder omhoog zullen gaan en ze passen hun gedrag daar op aan. Maar over welke rente hebben ze het dan eigenlijk? De korte rente of juist de langere rentes?

De centrale banken bepalen (min of meer) de korte rentetarieven. De grote centrale banken in de wereld hebben aangegeven dat ze de korte tarieven de komende maanden zullen optrekken. We verwachten dat ze woord zullen houden. Daarmee ligt het pad van de langere rentetarieven overigens in het geheel niet vast. Deze komen door vraag- een aanbod tot stand op de obligatiemarkten.
Wat ‘zeggen’ de obligatiemarkten?
Het is bijna zeker dat overheden in de wereld hun uitgaven de komende periode verder zullen opschroeven. Overheden gaan zeer waarschijnlijk dus (nog) meer geld lenen. Dit komt bovenop de torenhoge schulden die overheden in ontwikkelde landen al hebben. Sommige mensen denken dat dit een probleem is.

Obligatiebeleggers denken vooralsnog dat dit niet zo is. De lange-termijn financieringskosten van overheden (de langere rentetarieven) zijn de afgelopen jaren per saldo nauwelijks veranderd en in Europa zijn ze zelfs gedaald. Hieruit blijkt duidelijk geen bezorgdheid over het vermogen van de overheden om de bestaande schulden inclusief de nieuwe schulduitgifte te financieren. Dit lijkt goed nieuws, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dat de lange rentes niet oplopen, kan ook duiden op een groot risico van economische stagnatie in de komende decennia.

Rente Nederland 10 jaar

Centrale banken hebben het moeilijk
We schreven al vaker (o.a. hier) dat het risico toeneemt wanneer centrale banken de liquiditeitskraan dichtdraaien. We zitten waarschijnlijk op een punt in de economische cyclus waar het vertrouwen van consumenten en producenten gemakkelijk verder kan toenemen en zelfs kan uitlopen in euforie (‘high animal spirits‘). Dit maakt het moeilijk voor centrale banken om het monetaire beleid goed vorm te geven. Dat is op zichzelf niets nieuws.

Wat wel nieuw is zijn de huidige absoluut lage renteniveaus. Een onnodige stijging van de langere rentes als gevolg van falend monetair beleid werkt nu veel sterker door dan historisch gebruikelijk. Zelfs relatief kleine verhogingen van langere rentes resulteren in heel grote prijs- en koersveranderingen. Niet alleen van aandelen- en obligatiekoersen, maar ook van zaken die veel tastbaarder zijn, denk bijvoorbeeld aan huizenprijzen. Slechts geringe verhogingen van de rentetarieven kunnen er op dit moment ook voor zorgen dat investeringen van bedrijven op de lange baan geschoven worden of ineens (zeer) verliesgevend worden.
De resultaten van de ff beleggen modelportefeuilles in februari 2018
De wereldaandelenmarkten verloren in februari ruim 2,0%. De aandelenposities waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de verliezen van onze modelportefeuilles. Opvallend was dat de minnen op de aandelenmarkten van de opkomende economieën relatief beperkt bleven (−2,2%), terwijl de koersen van obligaties die zijn uitgegeven door de overheden van opkomende landen wel een harde tik kregen (−2,3%). In de neutrale en offensieve modelportefeuilles werkte verder het koersverlies van het beursgenoteerd vastgoed (−4,5%) en ook de koersdaling van de Private Equity positie (−3,7%) merkbaar door.

Waar vorige maand wereldwijd nog duidelijk sprake was van oplopende renteniveaus, was daar deze maand geen sprake van. In Europa daalde de langere rentes zelfs wat. De goudkoers sloot de maand fractioneel positief af.

Het lange termijn rendement van de ff beleggen modelportefeuilles (2006 t/m 2016) vind je hier. De maandresultaten van onze modelportefeuilles kun je hier teruglezen.
Mail je vragen of opmerkingen naar: info@ffbeleggen.nl